Husdyrparken i Bordalen

Besøk Husdyrparken i Bordalen og sjå gamle norske husdyrrasar på nært hald. Du kan delta i foring og gardskonkurranse, eller berre slappe av med ein økologisk is i kaféen.

Parken vernar om gamle norske rasar av husdyr som sauer, kyr, geiter, grisar, høner og kaniner. 

Her er òg eit mini-museum med gamle reidskapar.

Parken har mellom anna:

  • Foring av dyr (Sjå dagsprogram)
  • Besøksfjøs
  • Trøtraktorar
  • Klatrevegg for små
  • Gardsquiz
  • Enkel kafé

Open alle dagar kl. 11.00–18.00 i perioden 20. juni – 20. august

Prisar:

Vaksne: kr 120
Born: kr 85
Honnør: kr 100

Kontaktinfo:

Norske Husdyr AS
Tlf. 466 34 268
www.husdyrparken.no