Bygg A1

Bygg A1 har 3 leilegheiter. Møneretninga er aust–vest. Leilegheit nr 1 og 2 har balkong mot vest, leilegheit nr 3 har balkong mot sør. Entre/inngang ligg på nordsida. Bygg A1 står lengst mot sør, og har fri utsikt innover dalen.

a1

voss 1 etasje A1 101

voss 2 etasje A1 102 103

voss 2 etasje loft A1 102 103