Bygg B2

Bygg B2 har 4 leilegheiter. Bygget har møneretning nord–sør. Alle leilegheiter har balkong mot vest. Leilegheiter nr 19 har entre/inngang på nordsida, leilighet 20 har entre på sørsida og leilighetene 21 og 22 har entre på austsida. 

B2

 

voss 2 etasje B2 203 204

 

voss 2 etasje loft B2 203 204