Bygg C1

Bygg C1 har 6 leilegheiter. Bygget har møneretning nord–sør. Alle tre leiligheitene i første etasje har terrassedør ut mot plen. Leilegheiter i andre etasje har balkong mot vest. Leilegheit nr 8 og 9 har entre/inngang frå passasje mellom leilegheitene. Leilegheit nr 10 har inngang på nordsida. Leilegheit nr 11-13 har inngang på austsida.

Leilegheit nr 11 har eit stort ekstra soverom på loftet, og er den største leilegheita av alle i Synnøvatunet.

c1

voss 1 etasje C1 301 302 303

voss 2 etasje C1 304 305 306

voss 2 etasje loft C1 301 302 303